Welke invloed heeft

de toenemende
diversiteit in de schoolklas

de opkomst van
schaduwonderwijs

de invoering van de
Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs

de inrichting
van wijkteams

de stapeling
van risicogedrag

op de kansen van jongeren?

Bekijk hier de eindpublicatie van deze vijf onderzoeksprojecten

Sociale cohesie in de klas

+7
Lees meer

Aanvullend onderwijs

+7
Lees meer

De kracht van ontmoeting

+16
Lees meer

Gelijke kansen in de jeugdgezondheid

Hoe kunnen we opeenstapeling van ongezond gedrag en gezondheidsproblemen van jongeren voorkomen?

+9
Lees meer

Stress Less

Onderzoek naar stress lessen en vaardigheidstrainingen voor leerlingen in de onderbouw

+8
Lees meer