Welke invloed heeft

de toenemende
diversiteit in de schoolklas

de opkomst van
schaduwonderwijs

de invoering van de
Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs

de inrichting
van wijkteams

de stapeling
van risicogedrag

op de kansen van jongeren?

Gelijke kansen in jeugdgezondheid

Hoe kunnen we opeenstapeling van ongezond gedrag en gezondheidsproblemen van jongeren voorkomen?

+10
Lees meer

Verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg

Kan met laagdrempelige interventies, gericht op een probleem waar alle leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen de onderwijs-jeugdzorg verbinding worden versterkt?

+15
Lees meer

De kracht van ontmoeting

Hoe zorgen we voor betekenisvolle ontmoeting en samenwerking tussen wijkteams en moeilijk bereikbare jongeren en hun ouders?

+18
Lees meer

Aanvullend onderwijs

Hoe ziet het buitenschools leren in Nederland eruit en welke invloed heeft het op ontwikkelingskansen van leerlingen met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden?

+7
Lees meer

Sociale cohesie in de klas

Hoe kun je sociale cohesie versterken in een klas met veel diversiteit in sociaal en cultureel-etnische achtergronden?

+7
Lees meer