NWA-startimpulsproject

‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd

Inmiddels zijn we al weer ruim één jaar onderweg met ons onderzoek naar gelijke kansen voor een diverse jeugd, gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. Op 4 april delen we graag de eerste resultaten met u.

Het programma ziet er als volgt uit:
15:30 Inloop
16:00 Lezing: Funda Müjde
17:00 Informatieve borrel: onderzoekers presenteren hun eerste resultaten
18:00 Einde bijeenkomst

Locatie:
Leiden University College, Auditorium
Anna van Buerenplein 301, Den Haag
Direct naast Den Haag CS


sociale cohesie in de klaskracht van ontmoeting (over sociale wijkteams en moeilijk bereikbare jongeren)gelijke kansen in jeugdgezondheid (over stapeling van risicovol gedrag)verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg (over laagdrempelige interventies zoals de ‘stressles’)buitenschools leren (ons voortschrijdend inzicht leverde al een beter aanduiding op: aanvullend onderwijs)

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het geven van informatie over deze bijeenkomst.