Tijdens ‘Inspiratiedagen’ ontmoeten alle medewerkers van de Ouder- en Kindteams in Amsterdam elkaar. Elena Ponzoni, van onderzoeksprogramma ‘Kracht van Ontmoeting’, geeft er een workshop. ‘Voor deze professionals is ‘ontmoeten’ een vak. Met ons onderzoek ondersteunen we hen daarin.’

Dit jaar zijn de Amsterdamse inspiratiedagen op 3 en 5 maart. Het thema is ‘Diversiteit in de wijk’. Daarover gaan de deelnemende jeugdprofessionals met elkaar in gesprek. Elena Ponzoni zit in het openingspanel en verzorgt een workshop. Elena is onderzoeker bij Kracht van Ontmoeting, een van de onderzoeksprojecten van ‘Gelijke Kansen voor een diverse jeugd’.

Workshop ‘ontmoeting met de ander’

Elena: ‘Voor deze professionals is ‘ontmoeten’ een vak. Met ons onderzoek ondersteunen we daarin. We gaan In de workshop aan de slag met de volgende vragen: Wat betekent ontmoeting binnen mijn professionele rol? Hoe ziet de ander mij in de ontmoeting en welke rol speelt mijn positie als professional? In hoeverre helpt de notie van ontmoeting om praktijken en uitdagingen rondom inclusie en outreachend werken beter te begrijpen?’

Elena benadrukt dat het niet alleen gaat om ontmoetingen tussen jeugdprofessionals en individuele ouders, jongeren of gezinnen. ‘Het gaat nadrukkelijk ook over het contact maken en relaties aangaan met actieve groepen van ouders en jongeren. En met initiatieven en organisaties in de wijk.’

Grootschalig

Het evenement mag met honderden deelnemers grootschalig genoemd worden. De keynote speaker is Philomena Essed. Bij het aansluitende panelgesprek zijn behalve Elena ook Glenn Helberg, Abdelhamid Idrissi, Domenica Ghidei en Tofik Dibi.