Congres Jeugd in Onderzoek

Op 23 mei vond het congres Jeugd in Onderzoek plaats. Jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers kwamen bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het doel? De hulp aan jeugd en ouders nog beter maken. Volgens leden van het onderzoeksteam van ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ zijn er in elk geval twee grote aandachtspunten.

‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ was als startimpulsproject van de route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda uiteraard goed vertegenwoordigd op het congres: met sprekers en een ambassadeur. Zij adresseerden de problemen in de jeugdzorg die op dit moment aandacht verdienen:

Investeren in preventie
Menno Reijneveld was ambassadeur van het congres. Hij is hoogleraar Sociale Geneeskunde en projectleider van onderzoeksprogramma ‘Gelijke kansen in jeugdgezondheid’, een van de vijf onderzoeksprogramma’s van het startimpulsproject. Menno over het congres: ‘Hier vinden wetenschap en de praktijk elkaar én leren zij van elkaar. Dat is ook hard nodig. Want als alle professionals die zich bezighouden met de jeugd goed samenwerken, zouden kinderen en hun ouders beter geholpen zijn. Bovendien zouden we met zijn allen meer moeten investeren in preventie en vroegsignalering. Daardoor gaan de kosten van de gehele jeugdhulp omlaag. Helaas werkt het zo nog niet.’ Lees hier over het onderzoek ‘Gelijke kansen in jeugdgezondheid’

Stress leeft
De masterclass van Menno Reijneveld ging over hét thema dat als rode draad door het congres liep: stress. Ook om dat probleem aan te pakken benadrukt Menno het belang van vroegsignalering en preventie. Stress was ook het thema van de presentatie van Amanda van Loon en Simone Vogelaar. Zij ontwikkelden een stressles, als onderdeel van hun onderzoek ‘Verbinding onderwijs-jeugdzorg’, een ander onder onderzoeksprogramma van ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’. Amanda: ‘Er kwamen veel vragen uit het publiek, je merkt dat het een heel actueel onderwerp is.’ Simone: ‘Ook voor een andere presentatie over stress was veel belangstelling. Professionals zijn op zoek naar concrete manieren om stress bij jongeren te verminderen. Dat is precies waar ons onderzoek over gaat.’ Lees hier over het onderzoek ‘Verbinding onderwijs-jeugdzorg’. En hier vind je een recente publicatie van dit onderzoek.