Simone Vogelaar (l) en Amanda van Loon, promovendi Simone Vogelaar (l) en Amanda van Loon, promovendi

Op het Wellant college in Den Haag geven promovendi Amanda van Loon en Simone Vogelaar een serie proef-‘stresslessen’. In totaal twaalf, op drie verschillende scholen. Het doel is om de lessen uit te proberen en perfectioneren voor de ‘echte’ serie die deel gaat uitmaken van het onderzoeksproject Verbinding tussen Onderwijs en Jeugdzorg, een van de vijf deelprojecten van Gelijke Kansen voor een Diverse Jeugd.

Laagdrempeliger samenwerken

Een sterke verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg is heel belangrijk, ook omdat het een belangrijke preventieve werking zou kunnen hebben. Michiel Westenberg en Jessica Asscher, projectleiders van Verbinding tussen Onderwijs en Jeugdzorg: ‘Naar die verbinding is ook nog weinig onderzoek gedaan. Wij willen onderzoeken met welke interventies we in het onderwijs al vroeg eventuele problemen kunnen signaleren bij jongeren. We hebben gekozen voor een focus op stress, een probleem dat alle leerlingen kennen. We willen weten of via stress interveniëren effectief en efficiënt is.’

Om deze vraag te beantwoorden, organiseren promovendi Amanda en Simone klassikale ‘stresslessen’ aan alle leerlingen (onderdeel 1) en vervolgens kunnen leerlingen, die dat willen, meedoen aan een vervolgtraining (onderdeel 2 ‘stressinterventie’).

Direct profiteren in de praktijk

Het Wellant College in Den Haag is een van de praktijkpartners in dit onderzoeksproject. Ingrid Toneman, schoolleider van het Wellant College is blij met de opzet van het onderzoek: ‘In het kader van passend onderwijs is inzet van preventief handelen een must. Met deze aanpak voorkom je problemen in de toekomst.’ Wat moet het onderzoek volgens Ingrid straks opleveren? ‘Passende ondersteuning voor alle leerlingen, door de juiste partijen. Wij willen dat school ook school kan blijven.’

Intussen, in de les…

Terug naar het Wellant College. De leerlingen hebben een filmpje gezien over een meisje dat door stress niet meer kon functioneren, niet meer naar school kon. Ze herkennen het gevoel. Via een online tool (Mentimeter) vullen ze in wanneer ze stress voelen: ‘Als we onverwacht een toets krijgen.’ ‘Als ik te laat ben.’ Maar ook: ‘In relatie met vrienden en vriendinnen’ en ‘Het maken van keuzes.’ Het filmpje, het kaartenhuis bouwen, de online vragenlijst, alle onderdelen van de les worden door Amanda en Simone geëvalueerd. Ze stellen gaandeweg de optimale les samen die straks in het najaar in het ‘echte’ onderzoek wordt opgenomen. Dat wordt in elk geval een serie van 3 lessen van elk 50 minuten.

Stress lijkt goede insteek

Amanda: ‘De eerste reacties en resultaten zijn positief. We zijn op heel verschillende scholen bezig, maar overal wordt stress door de leerlingen herkend en ervaren.’ Simone: ‘Circa veertig procent van de 170 leerlingen die we gezien hebben, geven aan dat ze extra lessen zouden willen. Bij de stresslessen die in het najaar worden gegeven, is het mogelijk voor leerlingen om een vervolgtraining te volgen.

Meer over het onderzoek leest u hier.

Onderzoekers aan het woord:

‘Ik wilde dit onderzoek graag doen, omdat het zo praktijkgericht is. Omdat je direct resultaat kunt boeken in de praktijk. Het is fijn om contact te hebben met je doelgroep. Vooral om ook zelf die lessen te geven. Ik hoop dat er straks iets uitkomt wat ze kunnen blijven gebruiken.’

Amanda van Loon promoveert in orthopedagogiek, bij hoogleraar Jessica Asscher (projectleider) aan de Universiteit van Utrecht.

‘Ik heb ervaring met jeugdzorg, heb al vaker voor de klas gestaan en een researchmaster gedaan. En nu komt dat allemaal samen.  En dan is het ook nog zo’n relevant onderwerp. Vroeger heb ik best veel stress ervaren op school. Ik herken waar deze leerlingen het over hebben en zie nu al hoe waardevol dit onderzoek kan zijn.’

Simone Vogelaar promoveert in ontwikkelings- en onderwijspsychologie, bij hoogleraar Michiel Westenberg (projectleider) aan de Universiteit Leiden.