Boek Gelijke kansen in de stad

Hoe ongelijk is Amsterdam? In dit boek is al het onderzoek over ongelijkheid in Amsterdam gebundeld.

Ongelijkheid neemt  toe in Nederland en dat geldt vooral voor een grootstedelijke omgeving als Amsterdam. Het zijn bovendien vaak dezelfde kwetsbare groepen die te maken krijgen met achterstand in onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en werk. De bundel ‘Gelijke kansen in de stad’ geeft een overzicht van al het ongelijkheidsonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe ongelijk is Amsterdam?

Leidt toenemende differentiatie op de woningmarkt tot sterkere sociale en ruimtelijke ongelijkheid? Hoe vergroot schaduwonderwijs de kansenongelijkheid tussen leerlingen? En wat is de relatie tussen maatschappelijke status en gezondheid? Dit werk roept op tot nauwere samenwerking tussen wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het veld en biedt concrete aanknopingspunten om de nadelige effecten van de helaas nog steeds toenemende ongelijkheid te verminderen.

Het boek is online te bestellen