Onderzoekers en praktijkpartners tijdens een bijeenkomst van ‘Kracht van Ontmoeting’ op 1 oktober 2019 Onderzoekers en praktijkpartners tijdens een bijeenkomst van ‘Kracht van Ontmoeting’ op 1 oktober 2019

Wat is ‘ontmoeten’ eigenlijk precies? En hoe bestudeer je het? In het onderzoeksproject ‘Kracht van ontmoeting’ bestuderen onderzoekers en praktijkprofessionals zogenaamde praktijken van ontmoeting van Amsterdamse Ouder-Kindteams. Om zo instrumenten in handen te krijgen die de afstand verkleinen tussen sociale wijkteams en moeilijk bereikbare jongeren en hun ouders. Een van de bestudeerde cases heet ‘Het begint bij mij’. Want ontmoeten begint bij jezelf.

In ‘Kracht van Ontmoeting’ wordt de dagelijkse praktijk van de Amsterdamse Ouder-Kindteams (OKT’s) onderzocht. In het bijzonder trainingen, een spel en een theatervoorstelling waarmee bewust aan ontmoeting wordt gewerkt. Het onderzoek heeft ook een theoretische component die inmiddels al waardevolle inzichten heeft opgeleverd: over professionele intimiteit en niveaus van ontmoeting bijvoorbeeld. En over het vastzitten in je eigen professionele kaders. Die inzichten zijn de basis voor het bestuderen van de praktijken van ontmoeting van de OKT’s:

Lost Project
In deze casus werken Ouder- en Kindadviseurs samen met de theatergroep Lost Project. Dit is een diverse groep jonge acteurs die voorstellingen maakt over genderrollen, groepsdruk en andere actuele onderwerpen. Het OKT koopt voorstellingen van Lost Project in en organiseert avonden waarin na het zien van de voorstelling jongeren, professionals, ouders en anderen met elkaar in gesprek gaan over deze beladen thema’s. Hierover verscheen al eerder een artikel

Het begint bij mij
‘Het begint bij mij’ is een training gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en autonomie van ouders (en mogelijk jongeren). Vorig jaar zijn tien Ouder- en Kindadviseurs getraind om deze training te kunnen geven. Deze training is interessant voor het onderzoek omdat het, meer dan andere interventies, aanleiding geeft tot  persoonlijk contact en emotionele verbinding tussen ouders en Ouder- en Kindadviseurs en tussen ouders onderling. Ook is het gericht op het ontstaan van een supportgroep. 

Deze training draait om het principe ‘think (denken) – ink (opschrijven) – share (delen) – do (doen)’. Eerst kijken naar jezelf, daarna kun je pas delen en daarna kun je pas over tot actie. 

Just Like You
Dit is een ontmoetings-/praatspel voor ouders (en eventueel jongeren) over opvoeden en opgroeien. Het bevat vragen die vanuit culturele eigenheid uitnodigen tot persoonlijk delen. Als aanvulling op dit spel zijn Ouder- en Kindadviseurs getraind in community based werken. Het doel is om hiermee ouders in de wijk op te zoeken en met hen in gesprek te gaan. 

Sitara
Stichting Sitara werkt samen met het OKT in scholen in Amsterdam Zuidoost. Sitara is vertrouwd met de leefwereld van kinderen in aandachtswijken en geeft – via het OKT – de training ‘Het Huis’ op scholen. Deze training is gericht op weerbaarheid van kinderen tussen de 8 en 16 jaar De grass roots organisatie Sitara praat op school ook met ouders en helpt kinderen sterker in hun schoenen te staan. Ouder- en Kindadviseurs helpen de IB’er van de school kinderen selecteren die mee mogen doen met de training en bieden waar nodig ondersteuning. In deze ‘praktijk van ontmoeting’ wordt vooral gekeken hoe een organisatie als Sitara bijdraagt aan het versterken van de positie van de OKT’s in aandachtswijken.

Halverwege
‘Kracht van ontmoeting’ is een van de deelprojecten van het startimpulsproject ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’, het eerste onderzoeksproject binnen de route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda. Alle vijf deelprojecten van ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ zijn nu ongeveer halverwege. Begin 2021 worden alle resultaten gepresenteerd.