Nederlandse jongeren zijn nog steeds gelukkig en blij met hun sociale relaties. Maar er zijn ook zorgelijke ontwikkelingen. Zo ervaren ze steeds meer druk door schoolwerk, gebruiken ze minder vaak een condoom en 15- en 16-jarigen drinken nog altijd veel.

Op 5 september verscheen het nieuwste HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)-onderzoek. Het HBSC-onderzoek wordt sinds 2001 elke vier jaar uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het richt zich op het welzijn en de gezondheid van Nederlandse jongeren tussen de 11 en 16 jaar.

Belangrijkste resultaten
Naast het goede nieuws van het ervaren geluk van de jongeren, zijn dit de belangrijkste zorgelijke ontwikkelingen :

  • Sinds 2001 is de druk die leerlingen door schoolwerk ervaren meer dan verdubbeld.
  • Het condoomgebruik onder seksueel actieve jongeren is sterk afgenomen.
  • Het alcoholgebruik is gelijk gebleven: bijna de helft van de 15- en 16-jarigen drinken regelmatig en veel.
  • Problematisch social media-gebruik komt vaker voor bij meisjes.
  • Problematische gamers zijn vaker jongens.
  • Jongeren op het vmbo, jongeren met een migratieachtergrond, jongeren uit gezinnen met weinig welvaart en jongeren die niet opgroeien bij beide ouders, zijn duidelijk risicogroepen als het gaat om bovenstaande problemen.

Meer weten?
Op 2 oktober wordt het onderzoek verder toegelicht in het HBSC-symposium. Dit symposium richt zich op beleidsmakers, onderzoekers en professionals op het gebied van de gezondheid en het welzijn van jongeren. Het vindt plaats op 2 oktober tussen 10.00 – 14.00 (inclusief lunch) in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht (Heidelberglaan 3, De Uithof, Utrecht). Deelname is gratis.

Meer informatie over het onderzoek vindt u ook hier