Minister Hugo De Jonge, prof. dr. M. (Monique) Volman, Universiteit van Amsterdam en prof. dr. J. (Judi) Mesman, Universiteit Leiden

De Kennisagenda Jeugd is er! Monique Volman en Judi Mesman zijn er inmiddels mee ‘on tour’ langs de ministeries. Overal wordt de Kennisagenda met belangstelling ontvangen. Terecht. Het is een agenda vol ambitie!

De Kennisagenda Jeugd laat zien aan welke vraagstukken binnen de NWA-route Jeugd de komende jaren gewerkt wordt. Hiervoor zijn professionals bevraagd, maar ook jongeren en ouders.

De Kennisagenda beschrijft de aandachtsgebieden binnen ontwikkeling, opvoeding en onderwijs waarover meer onderzoek nodig is:

  • Leren en ontwikkelen in verschillende contexten
  • Diversiteit en (on)gelijkheid
  • Normativiteit van opvoeding en onderwijs
Judi Mesman:

‘Toekomstig onderzoek dat zich hierop toespitst kan voor belangrijke doorbraken en innovatieve ontwikkelingen zorgen.’

Samen

Het doel van de Kennisagenda is om deze thema’s concreet te maken en wetenschappers, beleidsmakers en professionals in het brede domein van de jeugd handvatten te geven om over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken en samen nieuwe kennis over de jeugd te ontwikkelen.

Uitnodiging van de minister 

Ook minister De Jonge is blij met de kennisagenda. Hij vraagt in aanvulling op de genoemde drie thema’s graag extra aandacht voor kennis over een goede organisatie en inrichting van o.a. jeugdhulp en onderwijs. De Jonge nodigt het onderzoeksveld uit ook hier oog voor te hebben.

 

Lees hier meer over de ‘tour’ van de kennisagenda langs de ministeries:  

https://wetenschapsagenda.nl/minister-de-jonge-vws-opent-tour-van-kennisagenda-jeugd-langs-ministeries/]

https://www.nro.nl/kennisagenda-jeugd-tourt-verder/

https://www.nro.nl/kennisagenda-jeugd-maakt-een-derde-stop/

Bekijk hier (ook de samenvatting van) de Kennisagenda Jeugd 

https://wetenschapsagenda.nl/route/jeugd-in-ontwikkeling-opvoeding-en-onderwijs/]