Het Stress Less Project startte vorig schooljaar in de onderbouw van drie scholen in Den Haag. Dit schooljaar hebben zich maar liefst zes nieuwe scholen aangesloten. Vanaf september 2019 leerden ruim tweeduizend leerlingen in drie klassikale lessen over stress en het herkennen van stress, en kregen ze tips en tricks om stress te voorkomen of te verlagen.

Het Stress Less Project is een van de vijf onderzoeksprojecten binnen het programma Gelijke kansen voor een diverse jeugd. Dit programma is de ‘startimpuls’ voor de route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda.

Enthousiasme

Hanneke Creemers, onderzoeker aan de UvA: ‘We zijn heel blij met zoveel enthousiasme bij scholen over dit project. Het doel is om de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg te versterken. We hebben een grote groep leerlingen bereikt met een brede diversiteit aan achtergronden en kenmerken. We hopen dat de leerlingen wat oppikken van de klassikale lessen én dat deze de drempel voor een extra steuntje in de rug verlagen.’

Vaardigheidstraining

Leerlingen die zo’n extra steuntje willen, kunnen zich aanmelden voor een aansluitende vaardigheidstraining in kleiner groepsverband, gericht op het versterken van sociale vaardigheden of het verminderen van faalangst. Deze verdiepende vaardigheidstrainingen worden gegeven op de school zelf, door jeugdzorgaanbieders in Den Haag.

Data verzamelen

De rest van dit schooljaar gaat het onderzoeksteam volle kracht vooruit met de dataverzameling voor het onderzoek dat aan dit project gekoppeld is. Hanneke: ‘Vanaf komend schooljaar verwachten we de eerste resultaten over wat leerlingen oppikken van de klassikale lessen, of ze door de lessen beter bereikt worden, en over de effectiviteit van de vaardigheidstrainingen.’

Gepubliceerde artikelen over dit onderzoek:

van Loon, A. W., Creemers, H. E., Vogelaar, S., Saab, N., Miers, A.C., Westenberg, P. M. & Asscher, J.J. (2019). The effectiveness of school-based skills-training programs promoting mental health in adolescents – A study protocol for a randomized controlled study. BMC Public Health, 19 (1).

 

van Loon, A. W., Creemers, H. E., Beumer, W. Y., Okorn, A., Vogelaar, S., Saab, N., Westenberg, P.M. & Asscher, J. J. (2020) Can Schools Reduce Adolescent Psychological Stress? A Multilevel Meta-Analysis of the Effectiveness of School-Based Intervention Programs. Journal of Youth and Adolescence, (), 1-19.