Hoe kan het onderwijsbeleid optimaal inspelen op ontwikkelingen in de samenleving? De 5e NRO-subsidieronde voor beleidsgericht onderwijsonderzoek is geopend en wil het inzicht in deze vraag vergroten.

Deadline intentieverklaringen: 24 maart 2020, 14:00 uur.

Deadline aanvragen: 26 mei 2020, 14:00 uur.

Je kunt voor deze subsidieronde aanvragen indienen binnen de volgende vier thema’s:

  • regionale sturing in het onderwijs
  • gedragseffecten door prikkels in het onderwijs vanuit onderwijsbeleid
  • brede benadering van onderwijskwaliteit
  • naar een duurzame implementatie van technologie in onderwijs

Looptijd en budget zijn flexibel. Het is de eerste keer dat je een aanvraag kunt indienen voor  beleidsgericht onderwijsonderzoek met een looptijd van vier jaar!

Lees hier meer.