Louise Elffers (Foto Cora Hendriks)

Zelfs in het nationale nieuws komt bijles en huiswerkbegeleiding steeds vaker ter sprake. Niet gek, want de blijvende groei van ‘schaduwonderwijs’ roept veel vragen op: welke leerlingen maken er gebruik van? Wat zegt het over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs? Wat zijn de gevolgen voor leerlingen en voor het onderwijs zelf? Louise Elffers en Daury Jansen, verbonden aan het startimpulsproject ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ publiceerden in september een nieuw onderzoeksrapport.

In de NRO-overzichtsstudie De opkomst van schaduwonderwijs in Nederland: wat weten we en welke vragen liggen nog open? schetsen Louise Elffers en Daury Jansen de huidige stand van de kennis over schaduwonderwijs in Nederland en in internationaal perspectief. Elffers: ‘We voerden daarvoor een zogeheten meta-analyse uit: een systematische verkenning en samenvatting van de theorie en empirie over schaduwonderwijs in binnen- en buitenland. De opbrengsten van deze analyse legden we voor aan leraren, lokale en landelijke beleidsmakers, aanbieders van schaduwonderwijs en onderzoekers. Samen reflecteerden we op de nu beschikbare kennis en op de vragen die nog openliggen.’

Hogeropgeleide ouders kopen schaduwonderwijs
Over schaduwonderwijs in Nederland concluderen Elffers en Jansen dat (nog) niet kan worden aangetoond of deelname aan schaduwonderwijs leidt tot betere schoolprestaties. Elffers: ‘Maar de onderzoeken in verschillende landen, ook Nederland, laten wel zien dat schaduwonderwijs met name wordt ingezet door gezinnen met een hogere sociaal-economische status. Hogeropgeleide ouders kopen niet alleen vaker schaduwonderwijs in, maar maken ook vaker gebruik van (duurder) betaalde en intensievere vormen van schaduwonderwijs.

Meer onderzoek
Schaduwonderwijs blijft in Nederland een grotendeels onontgonnen onderzoeksterrein. Maar de wetenschap staat gelukkig niet stil. In het deelonderzoek ‘Aanvullend onderwijs’ van het startimpulsproject ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ vindt op dit moment vervolgonderzoek plaats, waarin onder meer nader wordt gekeken naar de ervaringen van leerlingen die gebruik maken van schaduwonderwijs, en naar de ervaringen van scholen en aanbieders van schaduwonderwijs. Ook wordt in een tweede studie in opdracht van OCW het gebruik van schaduwonderwijs in primair en voortgezet onderwijs nader in kaart gebracht. Niet alleen het schaduwonderwijs zelf, maar ook het onderzoeksterrein is in Nederland dus volop in beweging!

Dit is een verkorte weergave van een artikel in Didactief Online. Dit is het complete artikel.

Hier vindt u het onderzoeksrapport.