NRO-congres

Centraal thema van dit vierde NRO-congres is ‘met onderzoek onderwijs vernieuwen’: hoe kan onderzoek (nog meer) van waarde zijn voor het onderwijs? Welke vormen van samenwerking zijn er tussen onderzoek en de praktijk, en hoe dragen die bij aan de kwaliteit van het onderwijs? Er zijn ruim 30 workshops voor po, vo, (v)so en mbo. 

Het congres is bedoeld voor professionals met interesse in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Dat kunnen leraren of team- en schoolleiders zijn, maar ook medewerkers kwaliteitszorg, intern begeleiders, bestuurders, adviseurs of ontwikkelaars van leermiddelen. En natuurlijk onderwijsonderzoekers, met elk hun eigen expertise.

Wanneer: woensdag 31 oktober 2018 10:00 – 16:30 uur
Waar: Media Plaza – Polargebied – Jaarbeurs Utrecht
Adres: Jaarbeursplein, 3521 AL, Utrecht
Kosten: 75 euro, studenten 25 euro

Meer informatie en tickets: https://www.nro-congres.nl/