Dat ons onderzoek hyperactueel is, spreekt voor zich. Dat werd nog bevestigd met de brief over schaduwonderwijs die minister Slob eind januari naar de kamer stuurde. Daarin noemt hij ook ons onderzoek.

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert in zijn brief de Tweede Kamer over de uitkomsten van een onderzoek naar schaduwonderwijs. Onder schaduwonderwijs vallen alle vormen van extra ondersteuning die leerlingen krijgen buiten het reguliere onderwijs, zoals bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining.

Schaduwonderwijs en kansengelijkheid
Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de aard en omvang van schaduwonderwijs. Ook is er nog weinig zicht op de motieven van ouders om voor deze vorm van ondersteuning te kiezen. In het rapport ‘Licht op schaduwonderwijs’ is dit nader onderzocht. De minister voldoet hiermee aan een toezegging aan de Tweede Kamer om onderzoek te doen naar schaduwonderwijs, waarbij ook de toegankelijkheid en de gevolgen voor kansengelijkheid worden meegenomen

Nader onderzoek stimuleren
De minister schrijft: ‘De toegankelijkheid van het onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind gaan mij aan het hart en de ontwikkelingen zal ik blijven volgen. Ik zal nader onderzoek op dit gebied stimuleren, zoals het onderzoek ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ dat plaatsvindt binnen de Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda.’

Hier vind je de hele kamerbrief.