Aftrapbijeenkomst op 19 februari 2018, samen met route NeurolabNL Aftrapbijeenkomst op 19 februari 2018, samen met route NeurolabNL

Op 19 februari trapten we dit onderzoeksprogramma af, samen met de route NeurolabNL. Ook zij kregen een ‘startimpulssubsidie’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Tijdens deze aftrapbijeenkomst voorzag een jongerenpanel de plannen van beide startimpulsprojecten direct van constructief commentaar.

De negen projecten van deze twee startimpulsprojecten werden uitgebreid geïntroduceerd door de projectleiders. ‘Vandaag laten we zien dat we goed op weg zijn om vorm te geven aan de uitvoering van deze routes van de Nationale Wetenschapsagenda,’ zei Eveline Crone, hoogleraar Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. ‘Het is ons in korte tijd gelukt om op onze thema’s projectgroepen op te zetten waarin wetenschappers samenwerken met docenten, schooldirecteuren, maatschappelijke organisaties, noem maar op. Daar zijn we trots op, en dat laten we graag zien. Crone is een van de ‘boegbeelden’ van de route NeurolabNL. Die route verenigt het cognitie-, gedrags-, en neurowetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Eerlijk jongerenpanel
Hoogtepunt in het afwisselende programma was het eerlijke en constructieve commentaar van het jongerenpanel: ‘Wil je de samenhang binnen een schoolklas verbeteren, dan moet je de jongeren een gezamenlijk doel geven,’ zei Fahima. ‘Denk bijvoorbeeld aan sport, daardoor zie je de overeenkomsten tussen klasgenoten in plaats van de verschillen.’ En Elisa ziet een duidelijke rol weggelegd voor de docent: ‘Soms moet je het gesprek forceren door verschillende scholieren bij elkaar in een groep te zetten.’

Inspirerende gasten
Speciale gasten waren:

  • Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van OCW
  • Margrite Kalverboer, Kinderombudsvrouw
  • Wim den Doel, lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), voor het domein Sociale en Geesteswetenschappen.

Toffe film!
Klik hier voor een video-impressie van die dag.

Meer lezen over deze bijeenkomst?

Over deze aftrapbijeenkomst werd gepubliceerd door de UvA, de Nationale Wetenschapsagenda, de Universiteit Leiden en door Science Guide