Lucia Thielman

Lucia Thielman is vanaf 1 september als onderzoeker actief bij het onderzoek Kracht van Ontmoeting, een van de vijf deelprojecten van Gelijke kansen voor een diverse jeugd. Dit project focust op het bevorderen van contact tussen professionals in sociale wijkteams en moeilijk bereikbare jongeren en hun ouders.

Lucia werkt aan de Vrije Universiteit en gaat binnen dit onderzoek aan de slag met de analyse van data die inmiddels in het onderzoek gegenereerd worden en met het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Lucia: ‘Daarnaast houd ik me, samen met collega-onderzoeker Elena Ponzoni, bezig met de coördinatie van het onderzoek. Dat is best een uitdaging omdat we met heel veel praktijkpartners samenwerken én in dit onderzoek sowieso samenwerken met de Erasmus Universiteit, Hogeschool InHolland én het Verwey-Jonker Instituut.

Ouders in actie
Lucia: ‘Ik ben in 2018 afgestudeerd aan de VU met een master in ‘Management policy analysis and entrepreneurship in health and life sciences’, een hele mond vol. Mijn afstudeerscriptie heb ik toen gedaan in Rotterdam over de interventie Ouders in Actie. Naast bij de VU werk ik nog als projectcoördinator voor Stichting Move en GONoord! in Leiden. Hier ben ik verantwoordelijk voor de uitvoer van verschillende maatschappelijke projecten.’ Welkom Lucia!