Boegbeelden: prof. dr. M. (Monique) Volman, Universiteit van Amsterdam en prof. dr. J. (Judi) Mesman, Universiteit Leiden

Over de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

De route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in samenwerking met NWO – Sociale en Geesteswetenschappen, Regieorgaan SIA en ZonMw. Prof. dr. Monique Volman, Universiteit van Amsterdam en prof. dr. Judi Mesman, Universiteit Leiden zijn boegbeelden van de route. Voor informatie over de route kunt u contact opnemen met Renée Middelburg (NRO), via info@nro.nl.

Alle kinderen moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen tot veerkrachtige burgers die op een waardevolle manier kunnen bijdragen aan de samenleving. De grote diversiteit aan achtergronden en kenmerken van jeugdigen gaat echter vaak nog samen met ongelijkheid in kansen.

Recente ontwikkelingen

Dit programma richt zich op vijf recente ontwikkelingen die van invloed zijn op die kansen:

  1. De stapeling van risicogedrag
  2. De invoering van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs
  3. De inrichting van wijkteams
  4. De opkomst van schaduwonderwijs
  5. De toenemende diversiteit in de schoolklas

Innovatief onderzoek

Met innovatief onderzoek willen we inzicht krijgen in processen en mechanismen in onderwijs, opvoeding en hulpverlening en in de manier waarop die processen en mechanismen ongelijkheid in stand houden of juist kunnen doorbreken. We genereren kennis die direct kan worden vertaald naar interventies die bijdragen aan de ontwikkelingskansen van jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

Vijf deelprojecten

Voor elk van de vijf ontwikkelingen waar we op focussen, hebben we een onderzoek, ontworpen: de deelprojecten. In sommige deelprojecten ligt de nadruk op de ontwikkeling van jongeren in het algemeen, in andere op ontwikkelingsrisico’s.

Gelijke kansen bevorderen

Uiteindelijk worden de opbrengsten uit de deelprojecten met elkaar verbonden en vertaald naar coherente inzichten en aanbevelingen voor de bevordering van gelijke kansen voor jeugdigen met verschillende achtergronden in verschillende contexten.

infographic
  • Gelijke kansen in jeugdgezondheid
  • Verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg
  • De kracht van ontmoeting
  • Aanvullend onderwijs
  • Sociale cohesie in de klas