Minister Hugo De Jonge, prof. dr. M. (Monique) Volman, Universiteit van Amsterdam en prof. dr. J. (Judi) Mesman, Universiteit Leiden

Alle kinderen moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen tot veerkrachtige burgers die op een waardevolle manier kunnen bijdragen aan de samenleving. De grote diversiteit aan achtergronden en kenmerken van jeugdigen gaat echter vaak nog samen met ongelijkheid in kansen.

Dát is de achtergrond en urgentie van dit project ‘Gelijke Kansen voor een diverse jeugd’.

Dit is een zogenaamd ’startimpulsproject’ voor een van de routes van de Nationale Wetenschapsagenda: de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’. Deze route is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in samenwerking met NWO – Sociale en Geesteswetenschappen, Regieorgaan SIA en ZonMw.

Prof. dr. Sabine Severiens, Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit, en Prof. dr. Sander Thomaes, Universiteit Utrecht, zijn boegbeelden van de route. Zij hebben per 1 november 2019 het stokje overgenomen van de pioniers van deze route: Prof. dr. Monique Volman, Universiteit van Amsterdam en prof. dr. Judi Mesman, Universiteit Leiden. Monique Volman en Judi Mesman blijven wel programmaleiders van ons driejarige startimpulsproject.

Voor informatie over de route kunt u contact opnemen met Dorien Aartsma (NRO), via info@nro.nl.

Recente ontwikkelingen

Het programma van dit startimpulsproject richt zich op vijf recente ontwikkelingen die van invloed zijn op kansen(on)gelijkheid voor jongeren:

  1. De stapeling van risicogedrag
  2. De invoering van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs
  3. De inrichting van wijkteamsDe opkomst van schaduwonderwijs
  4. De toenemende diversiteit in de schoolklas

Innovatief onderzoek

Met innovatief onderzoek willen we inzicht krijgen in processen en mechanismen in onderwijs, opvoeding en hulpverlening en in de manier waarop die processen en mechanismen ongelijkheid in stand houden of juist kunnen doorbreken. We genereren kennis die direct kan worden vertaald naar interventies die bijdragen aan de ontwikkelingskansen van jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

Vijf deelprojecten

Voor elk van de vijf ontwikkelingen waar we op focussen, hebben we een onderzoek, ontworpen: de deelprojecten. In sommige deelprojecten ligt de nadruk op de ontwikkeling van jongeren in het algemeen, in andere op ontwikkelingsrisico’s.

Gelijke kansen bevorderen

Uiteindelijk worden de opbrengsten uit de deelprojecten met elkaar verbonden en vertaald naar coherente inzichten en aanbevelingen voor de bevordering van gelijke kansen voor jeugdigen met verschillende achtergronden in verschillende contexten.

infographic
  • Gelijke kansen in jeugdgezondheid
  • Stress Less
  • De kracht van ontmoeting
  • Aanvullend onderwijs
  • Sociale cohesie in de klas