We zijn blij dat we met scholen kunnen samenwerken en het effect van de stresslessen en de trainingen in de praktijk kunnen onderzoeken. We vinden het daarbij belangrijk dat leerlingen en hun ouders weten wat het onderzoek inhoudt. Wat gebeurt er precies tijdens zo’n les? En moet mijn kind deze lessen ook volgen als het geen stress heeft? Op de meestgestelde vragen vindt u hieronder het antwoord. Heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op met Simone Vogelaar of Amanda van Loon

Resultaten van dit onderzoek

Projectleiders, onderzoekers en praktijkpartners brengen je in 10 minuten op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek:

Veelgestelde vragen

 • Hoe ziet het Stress Less project eruit?

  Het project bestaat uit drie fasen. Alleen naar fase 1 en fase 2 wordt onderzoek gedaan.

  Fase 1 – Stress Lessen. In fase 1 krijgen alle leerlingen in de onderbouw drie lessen over stress. Tijdens deze lessen leren leerlingen over stress in het algemeen, hoe ze het kunnen herkennen en algemene tips om stress te voorkomen of te verlagen. De lessen worden klassikaal gegeven door de onderzoekers Simone Vogelaar en Amanda van Loon, of een student-assistent van Psychologie, Pedagogiek, of een vergelijkbare studie.

  Fase 2 – Vaardigheidstrainingen. Na de Stress Lessen kunnen leerlingen die dat willen een verdiepende training volgen. Ze kunnen kiezen uit twee trainingen. Eén training focust op sociale vaardigheden. Deze training is voor leerlingen die sterker in hun schoenen willen staan bij sociale situaties (bijvoorbeeld vrienden maken of een gesprek aanknopen). De andere training focust op stress op school. Deze training is voor leerlingen die beter om willen gaan met (prestatie)druk en toetsen. De trainingen worden in kleine groepen op school gegeven door professionele trainers.

  Fase 3 – Individuele begeleiding. Na de trainingen kunnen er nog steeds leerlingen zijn die meer hulp kunnen gebruiken, omdat er misschien meer aan de hand is dan de lessen en trainingen kunnen oplossen. Mocht dit het geval zijn, dan gaan de trainer, de mentor (en/of iemand anders van school), en de leerling zelf met elkaar in gesprek om te bespreken wat de beste vervolgstap is.

 • Mijn kind heeft geen stress, waarom zijn lessen over stress dan nodig?

  Stress klinkt vaak fout of negatief, maar het hebben van stress kan ook goed zijn. Denk bijvoorbeeld aan het leren voor een toets, daar kan stress helpen om goed na te kunnen denken. In de lessen over stress leggen we aan leerlingen uit wat stress is, hoe ze het kunnen herkennen in hun lichaam, en wat ze kunnen doen wanneer stress wel vervelend is. Wat uw kind leert tijdens de lessen kan helpen als uw kind later wel stress voelt of als er iemand in zijn/haar buurt last heeft van stress.

 • Mist mijn kind lessen wanneer ik toestemming geef voor de Stress Lessen?

  Nee, uw kind mist geen lessen. De drie lessen over stress zijn in de klas, tijdens schooltijd. Ook als u of uw kind geen toestemming geeft voor het onderzoek, krijgt uw kind wél de lessen over stress met de rest van de klas.

 • Zijn jullie op zoek naar gestreste leerlingen?

  Nee, we onderzoeken alleen of de Stress Lessen en de trainingen werken. Daarom zijn alle gegevens die we verzamelen voor het onderzoek anoniem. Stel, uw kind vult in op de vragenlijst dat hij of zij weinig stress heeft, dan kunnen de onderzoekers en de school alleen zien dat er gemiddeld laag wordt gescoord op stress, maar niet bij welke leerling(en) dit het geval is.

 • Wat gebeurt er met mijn kind als ik geen toestemming geef voor het Stress Less Project?

  Het Stress Less Project heeft twee onderdelen. De Stress Lessen en de trainingen. U krijgt voor allebei een brief. Als u geen toestemming geeft voor het eerste onderdeel, de Stress Lessen, dan krijgt uw kind en zijn/haar klasgenoten nog steeds drie lessen over stress. Dit komt omdat de Stress Lessen in het lesprogramma van de school zitten. U geeft dan alleen geen toestemming voor vragenlijsten die uw kind in kan vullen. Als u geen toestemming geeft voor het tweede onderdeel, een gratis training, dan kan uw kind deze training helaas niet volgen.

 • Wat gebeurt er met mijn kind als ik wel toestemming geef voor het Stress Less Project?

  Als u toestemming geeft voor het onderzoek naar de Stress Lessen, dan vult uw kind twee keer een (online) vragenlijst in. Een vragenlijst invullen duurt maximaal één lesuur. U kunt daarnaast ook toestemming geven voor een gratis training die uw kind kan volgen. Alleen wanneer uw kind dat ook wil, kan hij/zij een training volgen over stress op school (“Schoolstress de baas”) of over sociale vaardigheden (“Ik en de ander”). Als uw kind een training wilt volgen en u geeft toestemming, dan vult uw kind weer twee vragenlijsten in. Ook hier duurt een vragenlijst invullen ongeveer één lesuur. De training wordt op school gegeven door een ervaren trainer. Er zijn zeven wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer één lesuur.

 • Waar wordt er precies onderzoek naar gedaan?

  We onderzoeken of de Stress Lessen en de trainingen werken. We willen graag weten hoeveel de leerlingen leren van de lessen en de trainingen. Ook willen we weten of de leerlingen die hulp nodig hebben, deze hulp ook krijgen door de lessen en de trainingen.

 • Waarom staat er in de vragenlijst een vraag over etniciteit?

  Een belangrijk doel van het Stress Less project is dat alle kinderen van 12-14 jaar de Stress Lessen en vaardigheidstrainingen met plezier volgen, ongeacht hun etnische achtergrond. Wij zijn er van overtuigd dat het Stress Less project voor ieder kind heel interessant is, maar we moeten dat ook wel kunnen aantonen. Dat kan alleen als we de kinderen vragen naar hun achtergrond.

Reacties op het Stress Less Project

“Ik leerde in de les veel meer over stress en begon ook veel meer erover na te denken” – leerling vwo/havo-2

“Ik vond het bijzonder dat de gebeurtenissen bij veel kinderen voorkwamen” – leerling mavo-2

“Ik heb geleerd hoe stress komt/ wordt veroorzaakt. Hoe je daar kan op reageren” – leerling havo-2

“Ik heb geleerd over de vlucht en vecht reactie, hoe je reageert op situaties” – leerling mavo-1

Bij de training was een leuke sfeer en het is gewoon leuk” – leerling vmbo kader-2

Ik heb geleerd bij de training hoe ik moet omgaan met mensen” – leerling havo/mavo-2

Ik heb geleerd bij de training om met gedachtes om te gaan” – leerling havo/mavo-2

“Voorkomen is beter dan genezen. Kennis over stress is erg goed omdat iedereen er mee te maken krijgt.” – docent havo

“Het project is zinvol en kan een enorme bijdrage leveren aan de ontwikkeling en welzijn van kinderen.” – docent vmbo

“Het project is erg laagdrempelig voor leerlingen die moeite hebben met stress en faalangst. Door dit project in te zetten leren de leerlingen op een inter-creatieve manier om beladen begrippen/termen in de praktijk toe te passen” – trainer

Reacties op de trainingen

Leuke sfeer en het is gewoon leuk” – leerling

[Ik heb geleerd] hoe ik moet [om]gaan met mensen” – leerling

[Ik heb geleerd] om met gedachtes om te gaan” – leerling

“Het project is erg laagdrempelig voor leerlingen die moeite hebben met stress en faalangst. Door dit project in te zetten leren de leerlingen op een inter-creatieve manier om beladen begrippen/termen in de praktijk toe te passen” – trainer

Project contactpersson

Amanda van Loon

Neem contact op
Project contactpersson

Simone Vogelaar

Neem contact op

februari 2020

Meer aandacht voor stress bij ruim tweeduizend Haagse leerlingen

Het Stress Less Project startte vorig schooljaar in de onderbouw van drie scholen in Den Haag. Dit schooljaar hebben zich maar liefst zes…

Lees meer

juni 2019

Congres Jeugd in Onderzoek

Op 23 mei vond het congres Jeugd in Onderzoek plaats. Jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers kwamen bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het…

Lees meer

juni 2018

Expres stress in de les

Op het Wellant college in Den Haag geven promovendi Amanda van Loon en Simone Vogelaar een serie proef-‘stresslessen’. In totaal twaalf, op drie…

Lees meer